Pozvánka do dálkového hodnotícího centra - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Maďarské právo (HU)

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 25/01/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 7

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Datum příspěvku : 25/01/2021 - 14:04
Datum poslední aktualizace : 25/01/2021 - 14:04