Poziv u centar za procjenu na daljinu - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – mađarsko (HU) pravo

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 25/01/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 7

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 25/01/2021 - 14:04
Datum zadnjeg ažuriranja : 25/01/2021 - 14:04