Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 25/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 7

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Dátum publikovania : 25/01/2021 - 14:04
Dátum aktualizácie : 25/01/2021 - 14:04