Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 25/01/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 7

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 25/01/2021 - 14:04
Senaste uppdatering : 25/01/2021 - 14:04