Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори по финансово право

Окончателни резултати от конкурса - Администратори по финансово право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/01/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 36

Минимален резултат: 118​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/01/2021 - 11:39
Дата на актуализацията : 29/01/2021 - 11:39