Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/01/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 36

Ελάχιστη βαθμολογία: 118​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 29/01/2021 - 11:39
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 29/01/2021 - 11:39