Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз

Окончателни резултати от конкурса - Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/01/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 29/01/2021 - 11:40
Дата на актуализацията : 29/01/2021 - 11:49