Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti práva hospodárskej a menovej únie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti práva hospodárskej a menovej únie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 26/01/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 8

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 29/01/2021 - 11:40
Dátum aktualizácie : 29/01/2021 - 11:49