Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare – lagstiftning om EMU

Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare – lagstiftning om EMU

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 26/01/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 8

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 29/01/2021 - 11:40
Senaste uppdatering : 29/01/2021 - 11:49