Ostrzeżenie o oszustwie!

EPSO zostało niedawno poinformowane o rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji za pośrednictwem wiadomości prywatnych. Do niektórych kandydatów wysłano fałszywe pismo, z którego wynika, że konkurs otwarty EPSO/AD/381/20 został anulowany z powodu zamknięcia ośrodków egzaminacyjnych.

Oświadczamy, że konkurs otwarty NIE został anulowany oraz że kandydaci otrzymają dalsze informacje na temat kolejnych etapów procedury w lutym za pośrednictwem swoich kont EPSO. Informacje te zostaną również opublikowane na naszej stronie internetowej.

Zapewniamy kandydatów, że EPSO już podjęło konieczne działania prawne, oraz przypominamy im, że wszelkie zmiany w harmonogramie konkursów zostaną ogłoszone WYŁĄCZNIE na stronie internetowej EPSO i potwierdzone za pośrednictwem kont EPSO kandydatów.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 03/02/2021 - 14:49
Data aktualizacji : 31/08/2021 - 08:40