Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozor na podvodné oznámenia!

Pozor na podvodné oznámenia!

Úrad EPSO bol nedávno informovaný o nesprávnych informáciách šírených prostredníctvom súkromných správ. Niektorým uchádzačom bol zaslaný podvodný list, v ktorom bolo uvedené, že verejné výberové konanie EPSO/AD/381/20 bolo zrušené z dôvodu uzatvorenia testovacieho centra.

Potvrdzujeme, že toto verejné výberové konanie NIE je zrušené a že uchádzači dostanú ďalšie informácie o ďalších krokoch v priebehu februára prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO a na našich webových stránkach.

Ubezpečujeme uchádzačov, že úrad EPSO už v tejto súvislosti podnikol potrebné právne kroky. Pripomíname uchádzačom, že všetky zmeny v harmonograme výberového konania budú oznámené VÝHRADNE na webových stránkach úradu EPSO a budú potvrdené na používateľskom konte EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 03/02/2021 - 14:49
Dátum aktualizácie : 31/08/2021 - 08:40