Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Vaning för falsk information

Vaning för falsk information

Epso har fått reda på att felaktig information har spridits via privata meddelandetjänster. Ett förfalskat brev har skickats till vissa sökande med information om att det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/381/20 avbrutits på grund av att testcentrumen är stängda.

Vi bekräftar härmed att det allmänna uttagningsprovet INTE har avbrutits och att de sökande kommer att få mer information om nästa steg i förfarandet under februari månad i sina Epsokonton och på vår webbplats.

Vi vill försäkra våra sökande om att vi har vidtagit rättsliga åtgärder, och påminna om att alla ändringar av tidsplanen för ett uttagningsprovBARA meddelas på Epsos webbplats och bekräftas i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 03/02/2021 - 14:49
Senaste uppdatering : 31/08/2021 - 08:40