Покана за центъра за оценяване от разстояние - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/02/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 8

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/02/2021 - 16:09
Дата на актуализацията : 03/02/2021 - 16:10