Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo greckie (EL)

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 03/02/2021

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 8

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 03/02/2021 - 16:09
Data aktualizacji : 03/02/2021 - 16:10