Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 03/02/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 8

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Dátum publikovania : 03/02/2021 - 16:09
Dátum aktualizácie : 03/02/2021 - 16:10