Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – grekisk lagstiftning (EL)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/02/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 8

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 03/02/2021 - 16:09
Senaste uppdatering : 03/02/2021 - 16:10