Pozvánka do dálkového hodnotícího centra - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Řecké právo (EL)

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 03/02/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 8

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Datum příspěvku : 03/02/2021 - 16:10
Datum poslední aktualizace : 03/02/2021 - 16:10