Poziv u centar za procjenu na daljinu - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – grčko (EL) pravo

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 03/02/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 8

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 03/02/2021 - 16:10
Datum zadnjeg ažuriranja : 03/02/2021 - 16:10