Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Конферентни оператори

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Конферентни оператори

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 11/02/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 75

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/02/2021 - 08:46
Дата на актуализацията : 12/02/2021 - 08:47