Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Τεχνικοί διασκέψεων

Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Τεχνικοί διασκέψεων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 11/02/2021

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 75

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/02/2021 - 08:46
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/02/2021 - 08:47