Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Konferenční operátori

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Konferenční operátori

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 11/02/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 75

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 12/02/2021 - 08:46
Dátum aktualizácie : 12/02/2021 - 08:47