Poziv u centar za procjenu na daljinu - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – poljsko (PL) pravo

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 15/02/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 12

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 15/02/2021 - 16:48
Datum zadnjeg ažuriranja : 15/02/2021 - 16:49