Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – polsk lagstiftning (PL)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 15/02/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 12

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 15/02/2021 - 16:48
Senaste uppdatering : 15/02/2021 - 16:49