Pozvánka do dálkového hodnotícího centra - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Kyperské právo (CY)

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 20/01/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 4

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Datum příspěvku : 15/02/2021 - 16:55
Datum poslední aktualizace : 15/02/2021 - 16:56