Kvietimas į nuotolinį vertinimo centrą - Teisinių tyrimų specialistai - Teisininkai - Kipro (CY) teisė

Kvietimų į vertinimo centrą skelbimas kandidatų EPSO aplankuose: 20/01/2021

Į vertinimo centrą pakviestų kandidatų skaičius: 4

Visiems testą (-us) išlaikiusiems kandidatams, atitinkantiems tinkamumo sąlygas, leidžiama dalyvauti toliau.

 

Pavadinimas: 
Paskelbimo data : 15/02/2021 - 16:55
Atnaujinta : 15/02/2021 - 16:56