Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo cypryjskie (CY)

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 20/01/2021

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 4

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 15/02/2021 - 16:55
Data aktualizacji : 15/02/2021 - 16:56