Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 20/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 4

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Dátum publikovania : 15/02/2021 - 16:55
Dátum aktualizácie : 15/02/2021 - 16:56