Poziv u centar za procjenu na daljinu - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – latvijsko (LV) pravo

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 20/01/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 2

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 15/02/2021 - 16:58
Datum zadnjeg ažuriranja : 15/02/2021 - 16:58