Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Покана за интервю - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 30

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/02/2021 - 15:10
Дата на актуализацията : 19/02/2021 - 16:11