Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 15/02/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 30

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/02/2021 - 15:10
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/02/2021 - 16:11