Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Покана за интервю - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 91

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/02/2021 - 15:14
Дата на актуализацията : 19/02/2021 - 16:12