Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 15/02/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 91

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/02/2021 - 15:14
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/02/2021 - 16:12