Pozvánka do dálkového hodnotícího centra - Odborníci na právní výzkum – Právníci – Italské právo (IT)

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 15/02/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 13

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Datum příspěvku : 17/02/2021 - 17:04
Datum poslední aktualizace : 17/02/2021 - 17:05