Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 15/02/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 13

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 17/02/2021 - 17:04
Senaste uppdatering : 17/02/2021 - 17:05