Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 15/02/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 11

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Dátum publikovania : 17/02/2021 - 17:05
Dátum aktualizácie : 17/02/2021 - 17:05