Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Конферентни оператори

Членове на конкурсната комисия - Конферентни оператори

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Collins Magdalena

Заместник-председател

Dehon Pierre-Jacques

Членове

Moya Alarcon Sergio

Deaux Marie-Agnes

Paruys Marc

Kontogianni Vasiliki

Moselund-Renno Liss

Ramillon-Torhany Reka-Zita

Cabanillas Gomez Sabrina

Fella Luciano

Заместник-членове

Mansutti Maximilien

Michel Jean-François

Delikari Anastasia

Hurtado De Llera Belen

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/02/2021 - 13:37
Дата на актуализацията : 18/02/2021 - 13:37