Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Pracownicy obsługi konferencji

Członkowie komisji konkursowej - Pracownicy obsługi konferencji

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Collins Magdalena

Zastępca przewodniczącego 

Dehon Pierre-Jacques

Członkowie

Moya Alarcon Sergio

Deaux Marie-Agnes

Paruys Marc

Kontogianni Vasiliki

Moselund-Renno Liss

Ramillon-Torhany Reka-Zita

Cabanillas Gomez Sabrina

Fella Luciano

Zastępcy członków

Mansutti Maximilien

Michel Jean-François

Delikari Anastasia

Hurtado De Llera Belen

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 18/02/2021 - 13:37
Data aktualizacji : 18/02/2021 - 13:37