Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Konferenční operátori

Členovia výberovej komisie - Konferenční operátori

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Collins Magdalena

Zastupujúci predseda

Dehon Pierre-Jacques

Členovia

Moya Alarcon Sergio

Deaux Marie-Agnes

Paruys Marc

Kontogianni Vasiliki

Moselund-Renno Liss

Ramillon-Torhany Reka-Zita

Cabanillas Gomez Sabrina

Fella Luciano

Zastupujúci členovia

Mansutti Maximilien

Michel Jean-François

Delikari Anastasia

Hurtado De Llera Belen

Referencia: 
Dátum publikovania : 18/02/2021 - 13:37
Dátum aktualizácie : 18/02/2021 - 13:37