Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Konferensoperatörer

Uttagningskommitténs medlemmar - Konferensoperatörer

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Collins Magdalena

Ställföreträdande ordförande

Dehon Pierre-Jacques

Medlemmar

Moya Alarcon Sergio

Deaux Marie-Agnes

Paruys Marc

Kontogianni Vasiliki

Moselund-Renno Liss

Ramillon-Torhany Reka-Zita

Cabanillas Gomez Sabrina

Fella Luciano

Ställföreträdande medlemmar

Mansutti Maximilien

Michel Jean-François

Delikari Anastasia

Hurtado De Llera Belen

Publicerat den : 18/02/2021 - 13:37
Senaste uppdatering : 18/02/2021 - 13:37