Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/02/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 39

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για την πρόσκληση σε συνέντευξη σχετικά με τον τομέα: 37​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/02/2021 - 09:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/02/2021 - 09:50