Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Членове на конкурсната комисия - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Marcin BARYN

Заместник-председател

Rosella Favino

Членове

Gustav KALBE

Ioannis SOPRANIDIS

Oscar DIEZ

Thomas WEBER

Заместник-членове

Ioannis Sopranidis

Thomas Weber

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 01/03/2021 - 12:35
Дата на актуализацията : 26/05/2021 - 11:34