Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika

Členovia výberovej komisie - Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Marcin BARYN

Zastupujúci predseda

Rosella Favino

Členovia

Gustav KALBE

Ioannis SOPRANIDIS

Oscar DIEZ

Thomas WEBER

Zastupujúci členovia

Ioannis Sopranidis

Thomas Weber

Referencia: 
Dátum publikovania : 01/03/2021 - 12:35
Dátum aktualizácie : 26/05/2021 - 11:34