Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – högteknologi: högpresterande datorsystem

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – högteknologi: högpresterande datorsystem

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marcin BARYN

Ställföreträdande ordförande

Rosella Favino

Medlemmar

Gustav KALBE

Ioannis SOPRANIDIS

Oscar DIEZ

Thomas WEBER

Ställföreträdande medlemmar

Ioannis Sopranidis

Thomas Weber

Publicerat den : 01/03/2021 - 12:35
Senaste uppdatering : 26/05/2021 - 11:34