Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Членове на конкурсната комисия - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Dieter RUMMEL

Заместник-председател

Walter Perie Miguel

Членове

Walter PERIE MIGUEL

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Fabrice DEBART

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Ralph FIERGOLLA

Заместник-членове

Ralph Fiergolla

Spyridon Sarigiannidis

George Vernados

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 01/03/2021 - 12:39
Дата на актуализацията : 21/04/2021 - 15:10