Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Dieter RUMMEL

Αναπληρωτής πρόεδρος

Walter Perie Miguel

Μέλη

Walter PERIE MIGUEL

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Fabrice DEBART

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Ralph FIERGOLLA

Αναπληρωματικά μέλη

Ralph Fiergolla

Spyridon Sarigiannidis

George Vernados

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 01/03/2021 - 12:39
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 21/04/2021 - 15:10