Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy – bezpieczeństwo ICT

Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy – bezpieczeństwo ICT

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Dieter RUMMEL

Zastępca przewodniczącego 

Walter Perie Miguel

Członkowie

Walter PERIE MIGUEL

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Fabrice DEBART

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Ralph FIERGOLLA

Zastępcy członków

Ralph Fiergolla

Spyridon Sarigiannidis

George Vernados

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 01/03/2021 - 12:39
Data aktualizacji : 21/04/2021 - 15:10