Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori – Bezpečnosť IKT

Členovia výberovej komisie - Administrátori – Bezpečnosť IKT

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Dieter RUMMEL

Zastupujúci predseda

Walter Perie Miguel

Členovia

Walter PERIE MIGUEL

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Fabrice DEBART

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Ralph FIERGOLLA

Zastupujúci členovia

Ralph Fiergolla

Spyridon Sarigiannidis

George Vernados

Referencia: 
Dátum publikovania : 01/03/2021 - 12:39
Dátum aktualizácie : 21/04/2021 - 15:10