Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – it-säkerhet

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – it-säkerhet

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Dieter RUMMEL

Ställföreträdande ordförande

Walter Perie Miguel

Medlemmar

Walter PERIE MIGUEL

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Fabrice DEBART

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Ralph FIERGOLLA

Ställföreträdande medlemmar

Ralph Fiergolla

Spyridon Sarigiannidis

George Vernados

Publicerat den : 01/03/2021 - 12:39
Senaste uppdatering : 21/04/2021 - 15:10