Начало > Възможности за работа > Новини > Тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора — втори период за провеждане на тестовете

Тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора — втори период за провеждане на тестовете

Вторият период за провеждане на тестове за кандидатите, които не са могли да се явят на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора, проведени през ноември/декември 2020 г., е през март 2021 г.

Резултатите от тестовете на компютър ще бъдат въведени в EPSO профилите на всички кандидати след края на провеждане на тестовете.

Съветваме кандидатите редовно да проверяват своя EPSO профил и съответната страница на нашия уебсайт за актуална информация относно конкурса, в който участват.

Дата на публикуване : 03/03/2021 - 11:51
Дата на актуализацията : 08/03/2021 - 19:18