Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή - δεύτερη περίοδος δοκιμασιών

Δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή - δεύτερη περίοδος δοκιμασιών

Η δεύτερη περίοδος δοκιμασιών για τους υποψηφίους που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2020 λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο του 2021.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή θα περιληφθούν στους λογαριασμούς EPSO όλων των υποψηφίων μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμασίες.

Συνιστούμε στους υποψηφίους να ελέγχουν τακτικά τον λογαριασμό τους EPSO, καθώς και τη σχετική σελίδα στον ιστότοπό μας, για επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό τους.

Ημερομηνία ανάρτησης : 03/03/2021 - 11:51
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/03/2021 - 19:18